Είδαμε τους ΧΑΤ ΤΡΙΚ, BAD LUCK, FLIPSTAR, THOUSAND MILE στη σκηνή του Ganarin. Φωτογράφισε η Κατερίνα Μιχάλη