Είδαμε τους Woven Hand  και τους Moa Bones στο Fuzz club.Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.