Είδαμε τους Weedeater μαζί με τους Sadhus στη σκηνή του ΑΝ. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης