Ειδαμε τους The Subways στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης