Ειδαμε τοους Soft Moon στη σκηνή του Gagarin 205. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης