Είδαμε τους Suicidal Tendencies στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε το Τηλέμαχος Κουκλάκης