Είδαμε τους Saxon στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης