Είδαμε τους Rotting Christ στο sold out, και τις 2 ημέρες, event στο Gagarin 205. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης