Ειδαμε τους Red Fang μαζί με τους The Shrine και Lord Dying στη σκηνή του Gagarin 205. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης