Είδαμε τον Peter Hook στη σκηνή του Ejekt. Φωτογράφησε ο Θανάσης Μαϊκουσης