Είδαμε τον Paul Di Anno και τους Sorrowful Angels στο Κύτταρο. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης και ο Θανάσης Μαϊκούσης

X