Είδαμε τους Paradise Lost μαζί με τους Potergeist στη σκηνή του Stage Volume 1. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης