Είδαμε τους Orchid  μαζί με τους Bus the Unknown Secretary στο Κύτταρο. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης