Είδαμε τους Opeth μαζί με τους Poem στην σκηνή του Gagarin 205. Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.