Είδαμε τους Opera Chaotique στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης