Είδαμε τους Nightstalker στη Καβάλα. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης