Είδαμε τους James μαζί με τους Moan στη σκηνή του Θέττρου Βράχων στο Βύρωνα. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης