Είδαμε τους Iced Earth στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης