Είδαμε το Heay By The Sea στη πλατεία νερού. φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης

Revenge of the Giant Face
Tardive Dyskinesia
Planet of Zeus
Nightstalker
Behemoth
Ghost
Deftones