Είδαμε τους Graveyard και τους 1000 mods στη σκηνή του Gagarin. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης