Είδαμε τον Gautier στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης