Είδαμε τον Faith SFX στη σκηνή του Ejekt. Φωτογράφησε ο Θανάσης Μαϊκουσης