Είδαμε τους ENTER SHIKARI μαζί με τους Roam και τους South Korea in Vegas στο Κύτταρο. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης