Είδαμε τους DUB PISTOLS και τις Ρόδες στο Fuzz Club. Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.