Ειδαμε τον C.W. Stoneking μαζί με τους  Appalachian Cobra Worshippers στη σκηνή του Fuzz. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης