Είδαμε τους CHINESE MAN και τους Proleter στην σκηνή του Βοτανικού. Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.