Είδαμε τους Chaostar στη σκηνή του Rockwave. Φωτογράφησε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης