Είδαμε τους ASIAN DUB FOUNDATION στο Gagarin 205 . Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.