Είδαμε τους Anathema στη σκηνή του Stage Volume 1. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης