Είδαμε τους 1000mods/Sadhus στο Gagarin 205. Φωτογράφισε ο Κουκλάκης Τηλέμαχος.