Είδαμε τους 1000MODS στη σκηνή του RockWave. Φωτογράφισε ο Τηλέμαχος Κουκλάκης